IKKE MULIG Å BESTILLE CAMPPLASS PÅ NÅVÆRENDE TIDSPUNKT.