Korona-BLUES 2022

Korona-BLUES 2022 skal arrangeres i Stetindhallen den 22. og 23. juli 2022.

Korona-BLUES som er ment å være et lite plaster på såret arrangement når Sementblues festivalen på nytt ble avlyst til sommeren. På fredag 22. juli vil det bli et alkoholfritt arrangement for ungdom.

Mer info kommer etter hvert !