w

DET BLIR NY SEMENTBLUES I 2021 !

Styret i Kjøpsvik bluesklubb har besluttet at det blir
Sementblues 2021! Den er er planlagt arrangert 15 - 18. juli 2021.

25.09.201919:45 Sementblues

I disse dager er de seneste fakturaer kommet inn og det jobbes iherdig for å bli ferdig med regnskap og rapport etter årets festival. Det kan se ut som det går mot et underskudd for Sementblues 2019, men på grunn av ungdomssatsingen som ble gjort i forbindelse med årets festival er ikke det uventet.

Ungdomssatsingen ble en gedigen suksess, selv om den ble noe mer kostbar enn planlagt. Uansett ønsker Kjøpsvik bluesklubb å videreføre samarbeidet med ungdomsgruppa "Sementongan".

Årets komitè har gjort en stor jobb med å dokumentere årets festival, noe som vil gjøre tingene enklere neste gang. Festivalleder for Sementblues 2021 vil være Birgit Stenseng og hun vil i stor grad få med seg flere, om ikke alle, som var med under årets festival som har fått mange lovord fra både publikum og samarbeidspartnere.