w

Nye nettsider

Kjøpsvik bluesklubb har innledet samarbeid med Seria AS som plattform for våre hjemmesider, både klubb og festival. 

16.04.201812:07 Sementblues

De har, sammen med Hilde M Normark, vist stor velvilje og raushet med hensyn til hjelp med etablering, drift, utforming av hjemmesidene. Normark bidrar også med opplæring i publiseringssystemet vi benytter, forteller leder i Kjøpsvik Bluesklubb, Inge G. Hansen.
 

Seria selger nettbaserte tjenester. Tjenestene inkluderer Webutvikling og design av nettsider, rådgivning, opplæring, digital markedsføring, bedriftsprofilering, drift og vedlikehold av nettsted. Seria as er blant annet kjent for spesial løsninger for nordnorsk reiseliv som fotobanken NordNorge https://foto.nordnorge.com/no. I Ofoten er Visit Narvik kunde, https://www.visitnarvik.com , i tillegg til mange andre næringslivsbedrifter i regionen. 
  

På grunn av dette regionale samarbeidet og et blomstrende lag- og foreningsliv, fant vi det helt naturlig å ha en samarbeidsavtale i distriktet, mot Kjøpsvik Bluesklubb. Vi fikk forespørsel om en samarbeidsavtale og støtter dermed Kjøpsvik Bluesklubb sitt arbeid med klubb og festival. 

Kjøpsvik Bluesklubb en kulturaktør av betydning for Narvikregionen. Digital markedsføring er av avgjørende betydning for kulturlivet, så vel som for næringslivet og vi vil gjerne bidra med vår kompetanse på dette området forteller Nils Misvær. 
 

Seria har også andre festivaler som nettsidekunder, som eksempelvis Bodø Jazz Open, http://bodojazzopen.no, Langsandfestivalen på Sandhornøy, https://langsanden.no, Trænafestivalen, https://trena.net. Av andre kulturinstitusjoner i nærområdet kan nevnes Hamsunsenteret, http://hamsunsenteret.no og sist men ikke minst Árran Julevsáme guovdásj/lulesamisk senter http://www.arran.no/dahpaduvva.
   

Vi ønsker Kjøpsvik Bluesklubb lykke til med kommende SementBlues festival, avslutter Nils Misvær.