Frivillighet er bærebjelken i SementBlues festivalen

Vi søker ildsjeler som er interessert i å hjelpe oss før, under og etter festivalhelgen 15 - 18. juli 2021.

VI TRENGER FRIVILLIGE

Vi trenger frivillige til arbeidsoppgaver som vakthold, rydding, rigging, sjåfører, artistverter, servering og nattevakt i festivalteltet.

Som frivillig får du muligheten til å bidra i et positivt, aktivt og engasjert miljø. Entusiasme er viktig hvis skal vi lykkes. 
    
Du trenger ikke være fra Kjøpsvik for å jobbe frivillig. Vi er takknemlig for alle som ønsker å bidra. Vi kan være behjelpelig med bopel for dere som kommer utenfra og ikke har noen sted å bo.

Ønsker du å melde deg som frivillig? Søk via skjemaet under så tar vi kontakt når frivillige skal engasjeres i festivalen.

Som frivillig arbeidende har du krav på følgende hvis du jobber 9-timers skift under festivalen:

- Valgfritt dag-pass på enten torsdag, fredag eller lørdag.
- Mat og drikke under arbeidet som frivillig.
- 30 minutters matpause i løpet av ditt 9-timers skift